Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gerechtshof 's-GravenhageStaatscourant 2002, 156 pagina 17Overig

Aanvulling Bestuursreglement gerechtshof 's-Gravenhage

Artikel 2.8 inzake Vervanging bestuursleden wordt aangevuld met:

3. Voor beëdigingen als bedoeld in artikel 9a van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt de president in geval van ziekte of andere verhindering vervangen door een van de sectorvoorzitters.