Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2002, 150 pagina 6Overig

Overzicht taakomschrijving staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Staatssecretaris mevrouw drs.C.I.J.M. Ross-van Dorp

Beschikking van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 5 augustus 2002, nr. DBO-2303152

De staatssecretaris is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende:

a) het gehandicaptenbeleid;

b) het beleid met betrekking tot de voorzieningen op gebied van verpleging en verzorging;

c) de modernisering van de AWBZ;

d) het sportbeleid;

e) het sociale beleid (welzijn);

f) het ouderenbeleid;

g) het jeugdbeleid, inclusief jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg;

h) medisch ethische vraagstukken;

i) biotechnologie;

j) oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers.

De staatssecretaris zal voorts betrokken worden bij de inrichting en herstructurering van de gezondheidszorg (inclusief bekostiging), het verzekeringsstelsel, het budgettair kader zorg en patiënten- en consumentenzaken.