Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2001, 71 pagina 14Overig

Intrekking Instellingsbesluit commissie Jeugdparticipatie

5 april 2001

DJB/APJB-2157936

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel I

Het Instellingsbesluit commissie Jeugdparticipatie wordt ingetrokken.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,M. Vliegenthart.

Toelichting

Op 17 december 2000 nam de Tweede Kamer het amendement aan van de Kamerleden Van Vliet en Van Gent waarmee het budget van de commissie Jeugdparticipatie werd overgeheveld naar de Nationale Jeugdraad, waarop de voorzitter en vrijwel alle - volwassen - leden van de commissie besloten zich terug te trekken.

Hierdoor ben ik genoodzaakt om de Commissie Jeugdparticipatie op te heffen. De functie van de commissie wordt door de Nationale Jeugdraad, na diens oprichting, overgenomen. Voor uitvoering van de bestaande taken is een tijdelijke voorziening getroffen.