Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2001
Nr. 67

Gepubliceerd op 4 april 2001Herbenoeming leden Staatscommissie internationaal privaatrecht

Besluit van 12 februari 2001, nr. 01.000662

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 30 januari 2001, nr. DJZ/CR-380/00, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2001 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

a. mr. J.K. Franx, te 's-Gravenhage;

b. professor mr. H.U. Jessurun d'Oliveira, te Amsterdam;

c. mr. L. Strikwerda, te Heemstede;

d. mr. I.S. Joppe, te Leiden;

e. mr. D.H. Beukenhorst, te Amsterdam;

f. mr. H. Duintjer Tebbens, te Heffingen (Lux.).

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de herbenoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Lech, 12 februari 2001.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,J.J. van Aartsen.
De Minister van Justitie,A.H. Korthals.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl