Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2001, 67 pagina 19Overig

Herbenoeming leden Staatscommissie internationaal privaatrecht

Besluit van 12 februari 2001, nr. 01.000662

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 30 januari 2001, nr. DJZ/CR-380/00, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2001 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

a. mr. J.K. Franx, te 's-Gravenhage;

b. professor mr. H.U. Jessurun d'Oliveira, te Amsterdam;

c. mr. L. Strikwerda, te Heemstede;

d. mr. I.S. Joppe, te Leiden;

e. mr. D.H. Beukenhorst, te Amsterdam;

f. mr. H. Duintjer Tebbens, te Heffingen (Lux.).

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de herbenoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Lech, 12 februari 2001.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,J.J. van Aartsen.
De Minister van Justitie,A.H. Korthals.