Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2001, 246 pagina 31Overig

Certificaat arbodienst

Koninklijke Douwe Egberts Interne Arbodienst.

Kema Registered Quality B.V. heeft op 1 december 2001 een certificaat arbodienst verleend aan Koninklijke Douwe Egberts Interne Arbodienst te Joure. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 1 december 2005.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.