Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2001, 220 pagina 220Besluiten van algemene strekking

Bekendmaking lijsten beschermde inheemse diersoorten

7 november 2001

Nr. TRCJZ/2001/15317

Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4, vierde lid, van de Flora- en faunawet;

Maakt bekend

Artikel 1

De soorten die behoren tot de hieronder vermelde categorieën beschermde inheemse diersoorten zoals aangewezen in artikel 4, eerste lid, van de Flora- en faunawet zijn opgenomen in:

a. bijlage 1: de van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren als aangewezen in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Flora- en faunawet;

b. bijlage 2: de van nature op het Europese grondgebied van de Lid-Staten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels als aangewezen in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Flora- en faunawet;

c. bijlage 3: de van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen als aangewezen in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Flora- en faunawet;

d. bijlage 4: de van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is, als aangewezen in artikel 4, eerste lid, onderdeel d, van de Flora- en faunawet.

Artikel 2

Deze bekendmaking wordt aangehaald als: Bekendmaking lijsten beschermde inheemse diersoorten.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 november 2001.
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,G.H. Faber

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Regeling vaststelling beschermde inheemse diersoorten

stcrt-2001-220-p220-SC31696-1.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-2.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-3.gif

Bijlage 2 als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Regeling vaststelling beschermde inheemse diersoorten

stcrt-2001-220-p220-SC31696-4.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-5.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-6.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-7.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-8.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-9.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-10.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-11.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-12.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-13.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-14.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-15.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-16.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-17.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-18.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-19.gif

Bijlage 3 als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Regeling vaststelling beschermde inheemse diersoorten

stcrt-2001-220-p220-SC31696-20.gifstcrt-2001-220-p220-SC31696-21.gif

Bijlage 4 als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Regeling vaststelling beschermde inheemse diersoorten

stcrt-2001-220-p220-SC31696-22.gif

1 Voorheen beschouwd als behorende tot P. pipistrellus.

2 Incl. G. a. viridigularis.

3 Incl. O. l. socorroensis.

4 Incl. P. y. mauretanicus.

5 Incl. P. c. lucidus en P. c. sinensis.

6 Incl. A. c. monicae.

7 = B. striatus.

8 = Egretta alba; Incl. C. a. egretta.

9 = Hydranassa caerulea.

10 Incl. E. g. schistacea.

11 Incl. P. r. roseus.

12 Incl. A. f. serrirostris.

13 Incl. C. c. bewickii.

14 Incl. M. f. stejnegeri en M. f. deglandi.

15 Incl. M. n. americana.

16 Incl. A. g. atricapillus.

17 Incl. A. n. orientalis.

18 Incl. A. r. vindhiana.

19 Incl. B. b. japonicus, B. b. menetriesi en B. b. vulpinus.

20 Incl. C. g. beaudouini.

21 Incl. C. c. hudsonius.

22 Incl. M. m. aegyptius.

23 Incl. M .m. fasciicauda.

24 Incl. C. c. africana.

25 = Anthropoides virgo.

26 = Limnocorax flavirostris.

27 = Porphyrula alleni.

28 = Porphyrula martinica.

29 Uitgestorven.

30 Incl. C. a. nivosus en C. A. occidentalis.

31 Incl. L. a. heuglini en L. a. vegae.

32 Incl. L. c. atlantis.

33 Incl. L. c. kamtschatschensis.

34 Incl. L. f. graellsi.

35 Incl. L. g. kumlieni en L. g. thayeri.

36 = Larus sabini.

37 Incl. H. h. ceylonensis.

38 = Heteroscelus brevipes.

39 = Xenus cinereus.

40 = Actitis hypoleucos.

41 = Actitis macularia.

42 = Sterna (albifrons) antillanum.

43 = Gelochelidon nilotica.

44 Incl. S. s. eurygnatha.

45 Incl. O. s. senegalensis en O. s. sunia.

46 Incl. D. l. lilfordi.

47 Incl. P. v. sharpei.

48 Incl. A. c. alpinus en A. c. europaeus.

49 Incl. E. a. teleschowi.

50 Incl. C. c. cornix (bonte kraai)

51 Incl. N. c. multipunctata.

52 Incl. P. p. mauritanica.

53 Incl. E. s. intermedia en E. s. pyrrhuloides.

54 Incl. J. h. aikeni, J. h. caniceps en J. h. oreganus.

55 = Ammodramus sandwichensis.

56 Incl. C. (carduelis) caniceps

57 Incl. C. f. cabaret.

58 Incl. C. h. exilipes.

59 Incl. P. p. cinerea, P. p. griseiventris, P. p. murina (Azorengoudvink) en P. p. rosacea.

60 = Bucanetes githagineus.

61 Incl. S. c. corsicana.

62 Incl. H. d. melanocrissus, H. d. rufula en H. d. hyperythra.

63 Incl. H. r. erythrogaster.

64 Incl. R. r. diluta.

65 Incl. I. g. abeillei en I. g. bullockii.

66 Incl. L. e. leucopygos en L. e. meridionalis.

67 Incl. L. i. phoenicuroides.

68 Incl. A. g. menzbieri.

69 Incl. A. (richardi) novaeseelandiae.

70 Incl. M. f. cinereocapilla, M. f. feldegg, M. f. flavissima, M. f. leucocephala, M. f. lutea, M. f.melanogrisea, M. f. thunbergi, M. f. taivana en M. f. tschutschensis.

71 Incl. F. p. albicilla.

72 Incl. P. c. teneriffae.

73 Incl. P. l. hyrcanus.

74 Incl. o.m. P. m. cinereus en P. m. minor.

75 Incl. P. m. songarus.

76 Incl. P. p. brevirostris en P. p. hypermelaena.

77 Incl. D. c. auduboni.

78 Incl. P. d. indicus en P. d. italiae.

79 Incl. R. p. macronyx.

80 Incl. S. e. caesia en S. e. sinensis.

81 Incl. A. a. tangorum.

82 Incl. A. a. orientalis.

83 Incl. H. c. rama.

84 Incl. P. b. orientalis.

85 Incl. P. c. sindianus en P. c. tristis.

86 Incl. P. i. humei.

87 Incl. P. t. nitidus en P. t. plumbeitarsus.

88 Incl. T. t. hiemalis.

89 Incl. C. m. bicknelli.

90 = Hylocichla mustelina.

91 Incl. C. a. swainsoni.

92 Incl. C. g. familiaris en C. g. minor.

93 Incl. M. s. philippensis.

94 Incl. O. o. seebohmi.

95 Incl. S. t. albofasciata en S. t. maura.

96 Incl. T. m. simillimus.

97 Incl. T. m. confinis.

98 Incl. T. n. eunomus.

99 Incl. V. o. chivi.

Toelichting

In artikel 4, eerste lid, van de Flora- en faunawet (hierna: de wet) is een aantal categorieën diersoorten aangewezen als beschermde inheemse diersoort. Het betreft a. alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren; b. alle van nature op het Europese grondgebied van de Lid-Staten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels; c. alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen en d. alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is. Op grond van artikel 4, vierde lid, van de wet, wordt in door publicatie in de Staatscourant bekendgemaakt welke de in het eerste lid van artikel 4 van de wet bedoelde soorten zijn. In bijlage 1 bij de regeling zijn de zoogdieren opgenomen, in bijlage 2 vogels, in bijlage 3, amfibieën en reptielen en in bijlage 4 vissen.

De onderhavige bekendmaking strekt er slechts toe, eenduidig kenbaar te maken welke de soorten zijn bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet. Deze bekendmaking heeft geen zelfstandig rechtsgevolg. Een incomplete bekendmaking heeft derhalve geen gevolgen voor de bescherming van soorten, bedoeld in het eerste lid (Kamerstukken II 1995-1996, 23 147, nr. 7, blz. 43).

Naast de in deze regeling bekendgemaakte soorten zijn ook in het Besluit aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten en de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet nog andere soorten aangewezen als beschermde inheemse diersoort.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber.