Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KiesraadStaatscourant 2001, 199 pagina 9Overig

Terinzagelegging adviezen

De Kiesraad heeft op 24 november 2000 advies uitgebracht over een ontwerpbesluit tot wijziging van het Kiesbesluit in verband met de goedkeuring van stemmachines voor meer dan één stemming tegelijk. De wijziging van het Kiesbesluit (besluit van 10 september 2001) is gepubliceerd in Staatsblad 2001, nummer 423.

De Kiesraad heeft op 23 juli 2001 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies uitgebracht over de Tijdelijke referendumregeling modellen. De Tijdelijke referendumregeling modellen is gepubliceerd als supplement bij de Staatscourant van 4 september 2001, nummer 170.

Afschriften van bovengenoemde adviezen liggen ter inzage in de

bibliotheek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200, Den Haag.