Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2001, 18 pagina 21Overig

Certificaat arbodienst

Interfisc-Arbo BV

DNV Certification B.V. heeft op 4 januari 2001 een certificaat arbodienst verleend aan Interfisc-Arbo BV te Den Haag. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 29 november 2003.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandig-hedenbesluit en de Arbeidsomstan-dighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.