Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2001, 12 pagina 14Overig

Aanvulling op Goedkeuring opheffing polderdistricten en reglementen waterschappen

In aanvulling op het besluit Goedkeuring opheffing polderdistricten en reglementen waterschappen, gepubliceerd in Staatscourant nr. 248 van 21 december 2000, wordt medegedeeld dat de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen deze beslissing zes weken bedraagt en aanvangt op 22 december 2000.