Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2000, 89 pagina 11Overig

Rectificatie

Ontwerpregeling tot wijziging Regeling genetisch gemodificeerde organismen

In de publicatie van 10 april jl., betreffende de ontwerpregeling tot wijziging Regeling genetisch gemodificeerde organismen, is abusievelijk het verkeerde Internetadres vermeld. Het juiste adres is:

‘http://www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=109’.