Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2000
Nr. 77

Gepubliceerd op 18 april 2000Benoeming in Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Besluit van 14 maart 2000, nr. 00.001476

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 6 maart 2000, nr. DJZ/CR-122/00, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2000 wordt benoemd tot ondervoorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht: professor mr. H.U. Jessurun d’Oliveira, te Amsterdam.

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.


’s-Gravenhage, 14 maart 2000.
Beatrix. De Minister van Buitenlandse Zaken,
J.J. van Aartsen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl