Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2000, 76 pagina 8Besluiten van algemene strekking

Mandaatsbesluit Stichting Bloembollenkeuringsdienst

14 april 2000

Nr. TRCJZ/2000/3487

Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op paragraaf 4 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten;

Besluit:

Artikel 1

Mandaat wordt verleend aan de Stichting Bloembollenkeuringsdienst te Lisse om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij producenten, handelaren en importeurs te registreren, zoals bedoeld in artikel 17 van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2000.


‘s-Gravenhage, 14 april 2000. De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
G.H. Faber.