Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2000, 4 pagina 9Overig

Werkprogramma 2000 Centraal Bureau voor de Statistiek

Op 10 december 1999 heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) het Werkprogramma 2000 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld. Zij heeft daarbij gebruik gemaakt van adviezen van een twintigtal onderwerp-specifieke subcommissies. Voorts had de directie van het CBS over het programma bilateraal overleg met onder meer departementen, de planbureaus, wetenschappelijke instellingen en het georganiseerde bedrijfsleven. Wie kennis wil nemen van het Werkprogramma 2000 van het CBS kan contact opnemen met drs. J.R. Nobel, secretaris van de CCS en verbonden aan het Stafbureau van het CBS (tel. 070-3374947, email: jnbl@cbs.nl).