Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2000, 252 pagina 8Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Besluit van 28 november 2000, nr. 00.006389

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2000, kenmerk DSB/SCB-2123821;

Gelet op artikel 11 en 12 van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Te rekenen van 1 januari 2001 worden voor vier jaar herbenoemd tot lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling:

- mevrouw Y. Koster-Dreese en

- de heer drs. H.J. Kaiser.

Artikel 2

Te rekenen van 1 januari 2001 worden voor vier jaar benoemd tot lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling:

- mevrouw mr. D.A.T. van der Heem-Wagemakers, geboren 10-9-1947 te Rotterdam;

- de heer dr. K.W.H. van Beek, geboren 27-1-1963 te Ede;

- de heer prof. dr. M. de Winter,geboren 29-6-1951 te Oss;

- mevrouw ir. Z.S. Schiffel-Arda, geboren 14-5-1950 te Bursa (Turkije);

- mevrouw prof.dr. J. van Doorne-Huiskes, geboren 18-2-1941 te Utrecht.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 november 2000.
Beatrix.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A.M. Vliegenthart.