Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2000, 239 pagina 24Overig

Certificaat arbodienst

Arbodienst GVB Amsterdam

Bureau Veritas Quality International B.V. heeft op 7 november 2000 een certificaat inzake de Certificatieregeling Arbodiensten (CRA) verleend aan Arbodienst GVB Amsterdam te Amsterdam. Dit certificaat met nummer ARBO 012 is geldig tot 21 januari 2004.

De Arbeidsomstandighedenweg (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken. Door het behalen van het CRA-certificaat kan Arbodienst GVB Amsterdam aantonen dat zij aan deze eisen voldoet.

Gedurende de looptijd van het certificaat zal Bureau Veritas Quality International B.V. jaarlijks een audit uitvoeren om te toetsen of de betreffende arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet.