Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2000, 202 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing dialysecentra

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt mee dat zij de volgende instantie een aanwijzing heeft verleend op grond van artikel 8 van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen.

CARS

p/a UMC St. Radboud

t.a.v. mr. drs. F.A. van Agt

Huispostnr. 111

Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

tel.: 024-3613154