Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2000, 2 pagina 5Benoemingen en ontslagen

Benoeming voorzitter Raad voor de financiële verhoudingen

Besluit van 16 december 1999, nr. 99. 006222 houdende benoeming van een voorzitter van de Raad voor de financiële verhoudingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 1999, nr. SG99/100040,

Gelet op artikel 11 van de Kaderwet adviescolleges (Staatsblad 1996, nr. 378) en op artikel 1 van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen (Staatsblad 1997, nr. 106),

Hebben goedgevonden en verstaan:

met ingang van 15 december 1999 voor een periode van vier jaar tot voorzitter van de Raad voor de financiële verhoudingen te benoemen, mevrouw A. van den Berg te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden verzonden aan de Algemene Rekenkamer.


’s-Gravenhage, 16 december 1999.
Beatrix. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Peper.