Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2000, 152 pagina 25Overig

Certificaat arbodienst

Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs (VU)

DNV Certification B.V. heeft op 13 juli 2000 een certificaat arbodienst verleend aan de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs te Amsterdam ten behoeve van de interne arbodienst van de Vrije Universiteit. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 15 juli 2002.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandig-hedenbesluit en de Arbeidsomstandig-hedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kern-taken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.