Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2000, 152 pagina 25Overig

Certificaat arbodienst

Kema Arbodienst B.V.

DNV Certification B.V. heeft op 7 juli 2000 een certificaat arbodienst verleend aan Kema Arbodienst B.V. te Arnhem. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 4 juli 2004.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandig-hedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.