Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 1999, 83 pagina 5Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing briefstembureaus in verband met verkiezingen Europees Parlement

Sao Paulo

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel M 13, lid 1 van de Kieswet,

Besluit:

1. Het consulaat-generaal te Sao Paulo, Brazilië, als briefstembureau aan te wijzen ten behoeve van de op 10 juni 1999 te houden verkiezingen van de leden van het Europees Parlement. Als aanvangstijd van het briefstembureau zal 15.00 uur lokale tijd worden aangehouden.

2. Van dit besluit wordt mededeling gedaan aan het Hoofd van de consulaire Post te Sao Paulo.


’s-Gravenhage, 28 april 1999.
De Minister voornoemd,
J.J. van Aartsen.