Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 1999
Nr. 64

Gepubliceerd op 1 april 1999
InhoudsopgaveRegistratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft in zijn vergadering van 16 maart 1999 op grond van artikel Y2, juncto artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement te registreren met de volgende aanduidingen:

15. DE EUROPESE PARTIJ

16. Nieuwe Midden Partij (NMP)

17. Europees Verkiezers Platform Nederland.

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikkingen van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin de beschikking is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2550 EZ ’s-Gravenhage).

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl