Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 1999, 5 pagina 5Overig

Certificaat arbodiensten

Stichting Arbodienst Midden- en Oost Twente

Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) heeft op eigen verzoek van Stichting Arbodienst Midden- en Oost Twente het PCA-certificaat met nummer 1008 dd. 27 juni 1995 van Stichting Arbodienst Midden- en Oost Twente ingetrokken. Aanleiding hiervoor is dat de Stichting Arbodienst Midden- en Oost Twente ingetrokken. Aanleiding hiervoor is dat de Stichting Arbodienst Midden- en Oost Twente valt onder Arbo Unie Oost-Nederland met het LRQA-certificaatnummer 653308.