Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KiesraadStaatscourant 1999, 254 pagina 7Overig

Terinzagelegging adviezen

De Kiesraad heeft op 5 oktober 1999 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de volgende adviezen uitgebracht:

- advies over de wettelijke mogelijkheden tot verlenging van de termijn tussen kandidaatstelling en stemming en over de wenselijkheid daarvan uit het oogpunt van de duur van de verkiezingsprocedure;

- advies over het legitimatiebewijs en het inleveren van de kandidatenlijsten voor de Eerste-Kamerverkiezingen.

Afschriften van deze adviezen liggen ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van BZK, kamer M301, Schedeldoekshaven 200, Den Haag.