Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 1999, 253 pagina 15Overig

Ontvangst en terinzagelegging aanvraag tot ontheffing

Zaaknummer: 232/Asfalt Produktie Friesland B.V

Zaaknummer: 233/Grondas B.V.

Zaaknummer: 251/Asfalt Centrale Drenthe V.O.F.

Zaaknummer: 312/Asfaltcentrale Utrecht B.V.

Zaaknummer: 318/Asfaltcentrale Stedendriehoek V.O.F.

Zaaknummer: 322/Asfaltcentrale Bovenveld B.V.

Zaaknummer: 326/ROHAC V.O.F.

Zaaknummer: 328/Asfaltcentrale Eindhoven V.O.F.

Zaaknummer: 329/Asfaltcentrale Doetinchem V.O.F.

Zaaknummer: 399/Asfaltproductie Noord-Holland B.V.

Zaaknummer: 454/Asfalt Produktie Maatschappij B.V.

Zaaknummer: 460/Oost Groninger Asfalt Centrale Produktie B.V.

Zaaknummer: 493/Asfalt Produktie De Eem B.V.

Zaaknummer: 522/Asfalt Produktie Nijmegen B.V.

Zaaknummer: 536/Asfaltcentrale Twente V.O.F.

Zaaknummer: 544/Asfaltcentrale Gouda V.O.F.

Zaaknummer: 630/Asfaltcentrale Limburg V.O.F.

1. Op 30 en 31 maart 1998 heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit verzoeken tot ontheffing in de zin van artikel 17 van de Mededingingswet ontvangen. Op grond van artikel 17 kan de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod van artikel 6, eerste lid, voor overeenkomsten, onderling afgestemde feitelijke gedragingen en besluiten, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

2. De verzoeken hebben betrekking op het gezamenlijk produceren van asfalt door Asfalt Produktie Friesland B.V., Grondas B.V., Asfalt Centrale Drenthe V.O.F., Asfaltcentrale Utrecht B.V., Asfaltcentrale Stedendriehoek V.O.F., Asfaltcentrale Bovenveld B.V., ROHAC V.O.F., Asfaltcentrale Eindhoven V.O.F., Asfaltcentrale Doetinchem V.O.F., Asfaltproductie Noord-Holland B.V., Asfalt Produktie Maatschappij B.V., Oost Groninger Asfalt Centrale Produktie B.V., Asfalt Produktie De Eem B.V., Asfalt Produktie Nijmegen B.V., Asfaltcentrale Twente V.O.F., Asfaltcentrale Gouda V.O.F. en Asfaltcentrale Limburg V.O.F..

3. Op de voorbereiding van een beschikking als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet is krachtens artikel 18, tweede lid, van de Mededingingswet de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.

4. Op grond van artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontheffingsverzoek, met uitzondering van de gegevens die ingevolge artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur niet voor openbaarmaking in aanmerking komen, na de datum van deze publicatie, voor een periode van vier weken voor belanghebbenden ter inzage bij de Nederlandse mededingingsautoriteit, Johanna Westerdijkplein 107, Den Haag.

Wanneer u het ontheffingsverzoek wilt inzien, dan verzoek ik u hiervoor tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch een afspraak te maken met mw. A. Veldstra, griffier van de Nederlandse mededingingsautoriteit, telefoon 070 330 3321.

5. Op grond van artikel 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden na de datum van deze publicatie, voor een periode van vier weken hun zienswijze over de aanvraag naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Voor een verzoek om door de Nederlandse mededingingsautoriteit te worden gehoord of voor het indienen van uw schriftelijke zienswijze, kunt u zich, onder vermelding van het zaaknummer, wenden tot mw. A. Veldstra, griffier van de Nederlandse mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.


A.W. Kist,
directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit.