Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1999, 180 pagina 10Overig

Verlenging instelling ABOA

De instelling van de Adviescommissie Beoordeling Opleidingen Arbeids- & Organisatiedeskundigen (ABOA) is verlengd tot en met 30 juni 2000

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst. ,
namens deze,
R. Laterveer, directeur Arbeidsomstandigheden.