Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 1999, 10 pagina 9Overig

Herbenoeming tot Gouverneur van Aruba

Besluit No. 98.005829 houdende herbenoeming van de heer mr. O. Koolman tot Gouverneur van Aruba

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 december 1998, KR98/U058719;

Gelet op artikel 2, derde lid, van het Statuut en artikel 1, tweede lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba;

Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde:

Hebben goedgevonden en verstaan:

de heer mr. O. Koolman voor een periode eindigend op 28 januari 2004, te herbenoemen tot Gouverneur van Aruba.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in het Afkondigingsblad van Aruba.


’s-Gravenhage, 8 december 1998.
Beatrix. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Peper.