Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van DefensieStaatscourant 1998, 238 pagina 18Overig

Goedkeuring statuten Nederlandse Rode Kruis

Besluit van 3 december 1998, nr. 98.005803

Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 27 november 1998, nr. C98/046, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 2, derde lid, van het Besluit Rode Kruis 1988:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Goedgekeurd worden de statuten van de vereniging het Nederlandse Rode Kruis, die zijn gevoegd bij dit besluit*.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba zal worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 3 december 1998.
Beatrix. De Minister van Defensie,
F.H.G. de Grave. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Peper. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.

* De statuten liggen ter inzage bij de vereniging het Nederlandse Rode Kruis, Leeghwaterplein 27, Den Haag.