Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 1998, 238 pagina 17Overig

Registratie aanduiding politieke groeperingen

Groningen

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen heeft in zijn vergadering van 4 december 1998 op grond van artikel G 2 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van provinciale staten te registreren onder nummer 2 de aanduiding:

de Groningers

2. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin de beschikking is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Noord-Holland

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland maakt ingevolge artikel G 2, vijfde lid van de Kieswet het volgende bekend.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Noord-Holland heeft besloten het op 4 december 1998 door ’Onafhankelijken Noord-Holland’ (ONH) te Amsterdam ingediende verzoek tot registratie in te willigen en ten behoeve van de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren:

’Onafhankelijken Noord-Holland’ (ONH),

Als gemachtigde van deze groepering is aangewezen:

J.M. van Putte, Marianne Philipsstraat 13-1 1064 EX Amsterdam

en als plaatsvervangend gemachtigde:

M.B. van Gelder-Kop, Sationsweg 14, 1851 LK Heiloo.

Haarlem, 8 december 1998.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland maakt ingevolge artikel G 2, vijfde lid van de Kieswet het volgende bekend.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Noord-Holland heeft besloten het op 19 november 1998 door Noord-Holland Anders te Haarlem ingediende verzoek tot registratie in te willigen en ten behoeve van de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren:

Noord-Holland Anders

Als gemachtigde van deze groepering is aangewezen:

B.A.D. Kooijman, Cruquiusstraat 10, 2012 GC Haarlem

en als plaatsvervangend gemachtigde:

J.J. Jongkind, Velserbroekstraat 12, 2071 ET Santpoort-Noord.

Haarlem, 8 december 1998.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland.

Zuid-Holland

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zuid-Holland heeft besloten de onderstaande aanduiding van de politieke groepering ’Onafhankelijken Zuid-Holland’ te registreren en dat als gemachtigde van deze groepering en plaatsvervanger de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding: Onafhankelijken Zuid-Holland

Gemachtigde: Dhr D. Jense

Plaatsvervanger: Dhr. G.N.P. Meereboer,

Den Haag, 23 november 1998.

De voorzitter van het centraal

stembureau,

W.L. Deetman.