Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 1998, 221 pagina 6Overig

Certificaat arbodiensten

Lloyd’s Register Quality Assurance heeft een certificaat arbodienst verleend aan Arbodienst Politie Haaglanden te Den Haag ten behoeve van de interne arbodienst. Dit certificaat ’onder voorschriften’ is geldig tot 30 november 2002.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet en of aan de voorschriften is voldaan. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.

DNV Certification B.V. heeft op 9 november een CRA-certificaat verleend aan SFB ArboDuo Arbo B.V. te Amsterdam.

Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten, is geldig tot 9 november 1999.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat zal DNV Certification B.V. jaarlijks een audit uitvoeren om te toetsen of de betreffende arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet.