Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 1998, 209 pagina 5Overig

Certificaat arbodienst

DNV Certification B.V. heeft op 14 september j.l. een CRA-certificaat verleend aan Arbodienst van Tetterode - Nederland bv, Een Buhrmann onderneming te Amsterdam ten behoeve van de interne arbodienst. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten, is geldig tot 3 april 2001.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat zal DNV Certification B.V. jaarlijks een audit uitvoeren om te toetsen of de betreffende arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet.