Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 1997
Nr. 57

Gepubliceerd op 21 maart 1997Erkenning Limburgs onder deel II Europees Handvest

20 februari 1997

Nr. BW96/2201

Directoraat-generaal Openbaar Bestuur

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelezen het verzoek van gedeputeerde staten van Limburg van 19 november 1996;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (Trb. 1993, 1 en 199);

In overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Besluit:

1. het Limburgs te erkennen onder deel II van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden;

2. de Staten-Generaal over dit besluit te informeren;

3. de verklaring inzake de aanvaarding van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden aan te vullen in de zin van besluit 1.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
J. Kohnstamm.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl