Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 1997, 239 pagina 10Overig

Geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen

Provincie Gelderland

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groe-peringen en de namen van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaats-vervangers in verband met de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 4 maart 1998

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland maakt ingevolge artikel G 2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat de volgende aanduiding van politieke groepering geregistreerd staat en dat als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde van deze groepering de volgende personen zijn aangewezen:

stcrt-1997-239-p10-SC11621-1.gif

Arnhem, 11 december 1997.

De voorzitter van het centraal stembureau,

P. Scholten.

Provincie Zuid-Holland

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zuid-Holland maakt ingevolge artikel G2, achtste lid, van de Kieswet bekend, dat de volgende politieke groeperingen zijn geregistreerd:

stcrt-1997-239-p10-SC11621-2.gif

Den Haag, 8 december 1997.

De voorzitter van het centraal stembureau,

W. J. Deetman.

Provincie Zeeland

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groe-peringen en de namen van gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers in verband met de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zeeland maakt, ingevolge artikel G2, lid 8 van de Kieswet, ten behoeve van de verkiezing van de volgende leden van de gemeenteraad bekend, dat de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

stcrt-1997-239-p10-SC11621-3.gif

Middelburg, 11 december 1997.

De voorzitter van het centraal stembureau,

L. H. B. Spahr van der Hoek.

Provincie Noord-Brabant

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groe-peringen en de namen van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Noord-Brabant maakt ingevolge artikel G 2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van de groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

stcrt-1997-239-p10-SC11621-4.gif

’s-Hertogenbosch, 11 december 1997.

De voorzitter van het centraal stembureau,

A. G. J. M. Rombouts.

Provincie Limburg

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Limburg maakt ingevolge artikel G 2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigde van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Nr. 1

Aanduiding: Partij Nieuw Limburg (PNL)

Gemachtigde: mr. A. H. J. M. Swachten, Schilderserf 11, 6043 Roermond

Plv. gemachtigde: J. H. H. van der Linden, Maalbroek 124, 6042 KP Roermond

Nr. 2

Aanduiding: Partij KANS Limburg

Gemachtigde: H. M. P. Mols-de Jong, Breeweg 23, 6067 CH Linne

Plv. gemachtigde: H. J. M. van Lankvelt, Groenstraat 3d, 6067 AX Linne

Nr. 3

Aanduiding: Samenwerkende Ouderenpartijen Limburg

Gemachtigde: J. J. M. Martens, Wilhelminalaan 24, 6501 BJ Maasbracht

Plv. gemachtigde: H. M. Schupp, Merelstraat 21, 6176 EZ Spaubeek (gem. Beek.L)

Maastricht, 11 december 1997.

De voorzitter van het centraal stembureau,

Ph. J. I. M. Houben.