Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 1997, 169 pagina 13Benoemingen en ontslagen

Benoeming lid College van Advies voor de justitiële kinderbescherming

Besluit van 2 augustus 1997, nr. 97.003596

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 juli 1997, dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering Management Ondersteuning, nr. 641104/97/PJR;

Gelet op de artikelen 81 en 82 van de Wet op de jeugdhulpverlening (Stb. 1989, 360) en artikel 3, eerste lid, van het Besluit College van Advies voor de justitiële kinderbescherming (Stb. 1990, 113);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met ingang van 1 september 1997 te benoemen tot lid van het College van Advies voor de justitiële kinderbescherming te Den Haag voor de tijd van zes jaren:

de heer mr. F.G.A. ten Siethoff, wonende te Den Haag.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.


’s-Gravenhage, 2 augustus 1997.
Beatrix. De Minister van Justitie a.i.,
G. Zalm.