Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van DefensieStaatscourant 1997, 157 pagina 4Overig

Toekenning titulaire rang

Besluit van 12 mei 1997, nr. 97.002247

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 1 mei 1997, nr. P/97002790, Directoraat-Generaal Personeel;

Gelet op artikel 130, derde lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Hebben goedgevonden en verstaan:

toe te kennen ter zake van het op bijzondere wijze hebben bijgedragen tot de behartiging van de belangen van de krijgsmacht, met ingang van 15 augustus 1997, de titulaire rang van kolonel, aan de eervol ontslagen Majoor van het Wapen der Infanterie: Sjoerd Albert Lapré, rnr 20.03.01.020.

Onze minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan een afschrift gezonden zal worden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.


’s-Gravenhage, 12 mei 1997.
Beatrix. De Staatssecretaris van Defensie,
J.C. Gmelich Meijling.