Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 1997
Nr. 157

Gepubliceerd op 19 augustus 1997Toekenning titulaire rang

Besluit van 12 mei 1997, nr. 97.002247

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 1 mei 1997, nr. P/97002790, Directoraat-Generaal Personeel;

Gelet op artikel 130, derde lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Hebben goedgevonden en verstaan:

toe te kennen ter zake van het op bijzondere wijze hebben bijgedragen tot de behartiging van de belangen van de krijgsmacht, met ingang van 15 augustus 1997, de titulaire rang van kolonel, aan de eervol ontslagen Majoor van het Wapen der Infanterie: Sjoerd Albert Lapré, rnr 20.03.01.020.

Onze minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan een afschrift gezonden zal worden aan de Kanselier der Nederlandse Orden.


’s-Gravenhage, 12 mei 1997.
Beatrix. De Staatssecretaris van Defensie,
J.C. Gmelich Meijling.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl