Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 1997, 129 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Wijziging II Regeling vervoersverbod vee Oirlo 1997 en wijziging XII Regeling vervoersverbod Zuid-Nederland

«Gezondheids- en welzijnswet voor dieren»

9 juli 1997

Nr. J976612

Directie Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, 31 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1 van de Regeling vervoersverbod vee Oirlo 19971 komt te luiden:

Artikel 1

Het is verboden varkens te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd:

Vanaf de kruising van de Daem van Kekenstraat en de N271, de N271 volgend in zuidoostelijke richting tot Bergse Heide. De Bergse Heide volgend in noordoostelijke richting, in oostelijke richting overgaand in Vogellaan, overgaand in Ontginningsweg tot Ceresweg. De Ceresweg volgend in zuidoostelijke richting, overgaand in Veenweg, overgaand in Tuinstraat, overgaand in Herenvenweg, overgaand in Dorperheideweg tot Brandemolen. De Brandemolen volgend in zuidwestelijke richting tot de N271. De N271 volgend in zuidelijke richting tot het Veer ter hoogte van Lottum (Gem. Grubbenvorst). Vanaf dit punt de Maas volgend in zuidelijke richting tot het Veer ter hoogte van de Dorpsstraat in de gemeente Grubbenvorst. De Dorpsstraat volgend in westelijke richting, overgaand in Kloosterstraat tot de spoorlijn. De spoorlijn volgend in zuidelijke richting tot de Heierkerkweg. De Heierkerkweg volgend in westelijke richting tot de Heierhoevenweg. De Heierhoevenweg volgend in westelijke richting tot de Dorperdijk. De Dorperdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in - de Venloseweg kruisend - de Romerweg tot de Maasbreeseweg. De Maasbreeseweg volgend in noordwestelijke richting, overgaand in de Raadhuisstraat tot de Markt. De Markt volgend in westelijke richtingen via het Julianaplein overgaand in Donckstraat, in noordelijke richting overgaand Molenstraat (Gem. Sevenum), overgaand in Horsterweg, overgaand in Stationsstraat tot Gasthuisstraat. De Gasthuisstraat volgend in noordelijke richting, overgaand in Kerkstraat, overgaand in Steenstraat, via het Wilhelminaplein overgaand in Jacob Merlostraat (gem. Horst), overgaand in Venrayseweg tot de A73 (afslag Tienray). De A73 volgend in noordwestelijke richting tot de kruising met de Maasheseweg (afslag Venray-Noord). De Maasheseweg volgend in noordoostelijke richting, overgaand in Mgr. Geurtsstraat tot daar waar de Mgr. Geurtsstraat aan de Maas grenst (Maashees, gem. Vierlingsbeek). Vanaf dat punt de Maas volgend in noordelijke richting tot het Veer over de Maas ter hoogte van Bergen. Vanaf dat punt de Maasstraat volgend in oostelijke richting, overgaand in Kerkstraat, overgaand in de Daem van Kekenstraat tot de kruising met de N271, met dien verstande dat de volgende wegen binnen de begrenzing vallen:

vanaf het snijpunt van Romerweg en Maasbreeseweg. Maasbreeseweg volgend in noordwestelijke richting, overgaand in Raadhuisstraat tot Markt. Markt volgend in westelijke richting en via het Julianaplein overgaand in Donckstraat tot Molenstraat (Gem. Sevenum). De Molenstraat volgend in noordelijke richting, overgaand in Horsterweg, overgaand in Stationsstraat tot Gasthuisstraat. De Gasthuisstraat volgend in noordelijke richting, overgaand in Kerkstraat, overgaand in Steenstraat, via het Wilhelminaplein overgaand in Jacob Merlostraat (gem. Horst), overgaand in Venrayseweg tot de A73 (afslag Tienray). De A73 volgend in noordwestelijke richting tot de kruising met de Maasheseweg (afslag Venray-Noord). De Maasheseweg volgend in noordoostelijke richting, overgaand in Mgr. Geurtsstraat tot daar waar de Mgr. Geurtsstraat aan de Maas grenst (Maashees, gem. Vierlingsbeek). Vanaf dat punt de Maas volgend in noordelijke richting tot het Veer over de Maas ter hoogte van Bergen. Vanaf dat punt de Maasstraat volgend in oostelijke richting, overgaand in Kerkstraat, overgaand in de Daem van Kekenstraat tot de kruising met de N271.

Artikel II

Artikel 1, derde lid, van de Regeling vervoersverbod varkens Zuid-Nederland2 komt te luiden:

3. Het gebied, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, is als volgt begrensd: Vanaf de kruising Speksestraat en Nederlands-Duitse grens, de Nederlands-Duitse grens volgend in zuidoostelijke richting tot Kaldenker-kerweg. De Kaldenkerkerweg volgend in noordwestelijke richting overgaand in Haandertstraat tot De Drink. De Drink volgend in noordwestelijke richting tot Industriestraat. De Industrie-straat volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Kruisstraat tot Roermondseweg. Roermondseweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in Grotestraat overgaand in Venloseweg tot Nieuwe Brug (A73) over de Maas. De brug oprijdend in noordwestelijke richting tot de Maas. Maas volgend in zuidwestelijke richting tot Nederlands-Belgische grens. Nederlands-Belgische grens volgend in noordwestelijke richting tot Uffelse-straat. De Uffelsestraat volgend in noordoostelijke richting tot Sniek-straat. De Sniekstraat volgend in noordwestelijke richting tot Isidoor-straat. De Isidoorstraat volgend in oostelijke richting tot Lochterstraat. De Lochterstraat volgend in noordelijke richting, overgaand in Moosterstraat, overgaand in Boggelerstraat tot Engerstraat. De Engerstraat volgend in oostelijke richting, overgaand in kapittelstraat tot Scheidingsweg. De Schei-dingsweg volgend in noordelijke richting, de A2 kruisend, tot Velterweg. De Velterweg volgend in noordoostelijke richting tot Grathemerweg. De Grathemerweg volgend in zuidoostelijke richting tot Hunselerdijk. De Hunselerdijk volgend in noordoostelijke richting tot Kempisweg. De Kempisweg volgend in noordwestelijke richting tot Ensebroekerweg. De Ensebroekerweg volgend in noordoostelijke richting, overgaand in Vogelshofweg tot Hunselerdijk. De Hunselerdijk volgend in noordoostelijke richting tot de N280. De N280 volgend in oostelijke richting tot Dorpstraat (Baexem, gem. Heythuy-sen). De Dorpstraat volgend in noordelijke richting, overgaand in Station-straat, overgaand in Op de Bos, overgaand in Kouk (Gem. Heythuysen), overgaand in de Stationsstraat, overgaand in Oude Trambaan, overgaand in Dr.Smitslaan tot de N279. De N279 volgend in noordelijke richting tot Walk. De Walk volgend in oostelijke richting, overgaand in Sint Elisabeth-straat, overgaand in Sint Elisabethsdreef tot Roggelseweg. De Roggelse-weg volgend in noordelijke richting tot Leudalweg. De Leudalweg volgend in oostelijke richting tot de N273. De N273 volgend in noordoostelijke richting tot Bong (Baarlo, gem. Maasbree). De Bong volgend in westelijke richting, overgaand in Zandberg, overgaand in Sevenumseweg, overgaand in Rozen-daal, de A67 kruisend, overgaand in Maasbreeseweg tot Romerweg. Romerweg volgend in oostelijke richting overgaand in - Venloseweg kruisend - Dorperdijk tot Heijerhoeven-weg. Heierhoevenweg volgend in noordoostelijke richting tot Heierkerk-weg. Heierkerkweg volgend in oostelijke richting tot spoorlijn. Spoorlijn volgend in noordelijke richting tot Kloosterstraat. Kloosterstraat volgend in oostelijke richtingovergaand in Dorpstraat tot het veer over de Maas ter hoogte van de Dorpstraat. Vanaf dat punt de Maas volgend in noordelijke richting tot het veer over de Maas ter hoogte de Veerweg in Lottum (Gem. Grubbenvorst). Vanaf dat punt de N271 volgend in noordoostelijke richting tot Brandemolen. De brandemolen volgend in oostelijke richting tot Dorperheideweg. De Dorperheide-weg volgend in noordelijke richting, overgaand in Heerevenweg, overgaand in Tuinstraat, overgaand in Veenweg, overgaand in Ceresweg tot Ontginningsweg. De Ontginningsweg volgend in zuidwestelijke richting, overgaand in Vogellaan, overgaand in Bergse Heideweg tot Bergse Heide. De Bergse Heide volgend in zuidwestelijke richting tot de N271. De N271 volgend in noordwestelijke richting tot Siebengewaldseweg. De Siebenge-waldseweg volgend in noordoostelijke richting, overgaand in Gochsedijk tot Horsterbeekseweg. De Horsterbeekse-weg volgend in westelijke richting tot Lakei. De Lakei volgend in noordelijke richting tot Schenkendijk. De Schenkendijk volgend in noordoostelijke richting tot Vrij. De Vrij volgend in noordoostelijke richting tot Beltweg. De Beltweg volgend in noordwestelijke richting, overgaand in Brugfortstraat, de A77 kruisend, overgaand in Siebengewaldseweg tot de N291. De N291 volgend in noordoostelijke richting tot Aaldonksestraat. De Aaldonksestraat volgend in noordwestelijke richting tot Speksestraat. De Speksestraat volgend in noordelijke richting tot de kruising met de Nederlands-Duitse grens, met dien verstande dat de volgende wegen binnen de begrenzing vallen:

Vanaf de kruising van de Sniekstraat en de Isidoorstraat, de Isidoorstraat volgend in oostelijke richting tot Lochterstraat. De Lochterstraat volgend in noordelijke richting, overgaand in Moosterstraat, overgaand in Boggelerstraat tot Engerstraat. De Engerstraat volgend in oostelijke richting, overgaand in kapittelstraat tot Scheidingsweg. De Scheidingsweg volgend in noordelijke richting, de A2 kruisend, tot Velterweg. De Velterweg volgend in noordoostelijke richting tot Grathemerweg. De Grathemerweg volgend in zuidoostelijke richting tot Hunselerdijk. De Hunselerdijk volgend in noordoostelijke richting tot Kempisweg. De Kempisweg volgend in noordwestelijke richting tot Ensebroekerweg. De Ensebroekerweg volgend in noordoostelijke richting, overgaand in Vogelshofweg tot Hunselerdijk. De Hunselerdijk volgend in noordoostelijke richting tot de N280. De N280 volgend in oostelijke richting tot Dorpstraat (Baexem, gem. Heythuysen). De Dorpstraat volgend in noordelijke richting, overgaand in Stationstraat, overgaand in Op de Bos, overgaand in Kouk (Gem. Heythuysen), overgaand in de Stationsstraat, overgaand in Oude Trambaan, overgaand in Dr. Smitslaan tot de N279. De N279 volgend in noordelijke richting tot Walk. De Walk volgend in oostelijke richting, overgaand in Sint Elisabethstraat, overgaand in Sint Elisabethsdreef tot Roggelseweg. De Roggelseweg volgend in noordelijke richting tot Leudalweg. De Leudalweg volgend in oostelijke richting tot de N273. De N273 volgend in noordoostelijke richting tot Bong (Baarlo, gem. Maasbree). De Bong volgend in westelijke richting, overgaand in Zandberg, overgaand in Sevenumseweg, overgaand in Rozendaal, de A67 kruisend, overgaand in Maasbreeseweg tot Romerweg. Romerweg volgend in oostelijke richting overgaand in - Venloseweg kruisend- Dorperdijk tot Heijerhoevenweg. Heierhoevenweg volgend in noordoostelijke richting tot Heierkerkweg. Heierkerkweg volgend in oostelijke richting tot spoorlijn. Spoorlijn volgend in noordelijke richting tot Kloosterstraat. Kloosterstraat volgend in oostelijke richtingovergaand in Dorpstraat tot het veer over de Maas ter hoogte van de Dorpstraat. Vanaf dat punt de Maas volgend in noordelijke richting tot het veer over de Maas ter hoogte de Veerweg in Lottum (Gem. Grubbenvorst). Vanaf dat punt de N271 volgend in noordoostelijke richting tot Brandemolen. De brandemolen volgend in oostelijke richting tot Dorperheideweg. De Dorperheideweg volgend in noordelijke richting, overgaand in Heereven-weg, overgaand in Tuinstraat, overgaand in Veenweg, overgaand in Ceresweg tot Ontginningsweg. De Ontginningsweg volgend in zuidwestelijke richting, overgaand in Vogellaan, overgaand in Bergse Heideweg tot Bergse Heide. De Bergse Heide volgend in zuidwestelijke richting tot de N271. De N271 volgend in noordwestelijke richting tot Siebengewaldseweg. De Siebengewaldseweg volgend in noordoostelijke richting, overgaand in Gochsedijk tot Horsterbeekseweg. De Horsterbeekseweg volgend in westelijke richting tot Lakei. De Lakei volgend in noordelijke richting tot Schenkendijk. De Schenkendijk volgend in noordoostelijke richting tot Vrij. De Vrij volgend in noordoostelijke richting tot Beltweg. De Beltweg volgend in noordwestelijke richting, overgaand in Brugfortstraat, de A77 kruisend, overgaand in Siebengewaldseweg tot de N291. De N291 volgend in noordoostelijke richting tot Aaldonksestraat. De Aaldonksestraat volgend in noordwestelijke richting tot Speksestraat. De Speksestraat volgend in noordelijke richting tot de kruising met de Nederlands-Duitse grens.

Artikel III

Deze regeling wordt op 9 juli 1997 om 20.30 uur bekend gemaakt aan de media en treedt daarna onmiddellijk in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


Den Haag, 9 juli 1997. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
De Secretaris-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
T.H.J. Joustra.

1 Stcrt. 1997, 113, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 20 juni 1997, Stcrt. 1997, 116.

2 Stcrt. 1997, 72, laatstelijk gewijzigd bij ministiriele regeling van 3 juli 1997, Stcrt. 1997, 125

Toelichting

In verband met een nieuw geval van klassieke varkenspest in Castenray dient het gebied rondom Oirlo waar een vervoersverbod voor varkens, mest van varkens of drijfmest van gemengde bedrijven waar varkens worden gehouden, varkenssperma, varkenseicellen, varkensembryo’s en vervoermiddelen van varkens of van producten of voorwerpen welke dragers van smetstof kunnen zijn, van kracht is, te worden uitgebreid. De onderhavige regeling geeft aan het bovenstaande uitvoering. Als gevolg van deze uitbreiding dient de Regeling vervoersverbod Zuid-Nederland te worden aangepast.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

De Secretaris-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

T.H.J. Joustra.