Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Rechtbank AssenStaatscourant 1997, 101 pagina 15Overig

Vaststelling privacyreglement strafgriffie administratiesysteem (SAS)

Arrondissementsrechtbank Assen

De president van de arrondissementsrechtbank te Assen,

Overwegende dat dient te worden voorzien in de vaststelling van een Privacyreglement voor de geautomatiseerde gegevensverzameling ten dienste van het Strafgriffie Administratiesysteem (SAS).

Gelet op artikel 19 van de Wet Persoonsregistraties;

Besluit:

Artikel I

Het bijgevoegde Privacyreglement Strafgriffie Administratie Systeem (SAS) vast te stellen.

Artikel II

Het besluit en de terinzagelegging openbaar te maken in de Staatscourant.

Artikel III

Het Privacyreglement Strafgriffie Administratie Systeem ter inzage te leggen bij:

- de centrale balie van de gerechtelijke diensten,

- de arrondissementsbibliotheek, en

- de administratie van de strafsector van de arrondissementsrechtbank bezoekersadres: Brinkstraat 4 te 9401 HZ Assen.

Artikel IV

Het besluit in werking te laten treden met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.


Assen, 10 maart 1997.
De president van de arrondissementsrechtbank te Assen,
J.R. Meijeringh.