Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 1996, 249 pagina 43Overig

Vergoedingenregeling Raad voor de financiële verhoudingen

19 december 1996

Nr. SCSP/N831

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

1. De voorzitter van de Raad voor de financiële verhoudingen ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de voorzitter van de Raad voor de financiële verhoudingen tevens voorzitter is van de Raad voor het openbaar bestuur. In deze situatie wordt deze vergoeding toegekend aan de ondervoorzitter.

Artikel 2

De overige leden van de Raad voor de financiële verhoudingen ontvangen een vergoeding per vergadering van f 420,-.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
H.F. Dijkstal.