Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 1996
Nr. 248

Gepubliceerd op 23 december 1996



Ontslagverlening als vice-voorzitter Raad voor het binnenlands bestuur

Besluit van 13 november 1996, no. 96.005549 tot eervol ontslag van de vice-voorzitter van de Raad voor het binnenlands bestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Koningin der Nederlanden, Prinses

van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 1 november 1996, no. SPZ96/39/N2, directoraat-generaal Openbaar Bestuur/Rbb-secretariaat;

Gelet op artikel 6 van de Wet Raad voor het binnenlands bestuur (Staatsblad 1986, 104);

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 1 november 1996, no. SPZ96/39/N2, directoraat-generaal Openbaar Bestuur/Rbb-secretariaat;

Gelet op artikel 6 van de Wet Raad voor het binnenlands bestuur (Staatsblad 1986, 104);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met ingang van 1 januari 1997 mevrouw prof.mr. I. C. van der Vlies eervol ontslag te verlenen als vice-voorzitter van de Raad voor het binnenlands bestuur.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.


’s-Gravenhage, 13 november 1996.
Beatrix. De Minister van Binnenlandse Zaken,
W. F. Dijkstal.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl