Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 1995
Nr. 166

Gepubliceerd op 29 augustus 1995Schrapping aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland heeft de navolgende aanduiding van een politieke groepering geschrapt op grond van het feit dat deze politieke groepering voor de laatst gehouden verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede of derde lid van artikel H 3 van de kieswet:

Nr.: 1

Aanduiding: Lokale Partijen Gelderland (L.P.G.)

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, lid 2 onder a van de kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin de beschikking is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019 2500 EA ’s-Gravenhage.


Arnhem, 23 augustus 1995.
De voorzitter van het centraal stembureau,
P. Scholten.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl