Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2019, 11Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 14 januari 2019 tot inwerkingtreding van artikel XI van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 21 december 2018, nr. 2018-0000220528;

Gelet op artikel XII, eerste lid, onderdeel e, van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel XI van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 treedt in werking met ingang van 1 februari 2019.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 januari 2019

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

Uitgegeven de vijfentwintigste januari 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met artikel XI van Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 wordt in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II een aantal wijzigingen aangebracht in verband met de introductie van een heffingsvermindering in de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen. In afwijking van de vaste verandermomenten treden deze wijzigingen ingevolge dit koninklijk besluit met ingang van 1 februari 2019 in werking. De van de vaste verandermomenten afwijkende inwerkingtredingsdatum houdt verband met het feit dat het wenselijk is deze wijzigingen zo spoedig mogelijk in werking te laten treden, maar inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2019 niet mogelijk is, omdat het uitvoeringssysteem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland pas per 1 februari 2019 operationeel zal zijn.

De heffingsverminderingen voor verduurzaming van huurwoningen kunnen vanaf die datum op grond van artikel 1.12 van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II worden aangevraagd voor investeringen die zijn aangevangen op of na 1 januari 2019.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel