Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2017, 113Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 10 maart 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 februari 2017 tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Stb. 77)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 maart 2017, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, nr. 2017-0000062585

Gelet op artikel III van de Wet van 17 februari 2017 tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Stb. 77)

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 17 februari 2017 tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Stb. 77) treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 maart 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

TOELICHTING

Bij de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast is rekening gehouden met enerzijds de termijn van de Wet raadgevend referendum en anderzijds met de voorgeschreven termijn in het kader van de systematiek van de vaste verandermomenten. Daarom is de datum van inwerkingtreding vastgesteld op 1 juli 2017.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk