Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000002057".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 22
Beschikbaar sinds 05-05-2021
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 22-10-1994
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 23948
Eindpagina 22
Identifier 0000002057
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ondertekening De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ondertekening J.J. van Aartsen
Ondertekening T. Netelenbos
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van lump-sum-bekostiging voor de personeels- en exploitatiekosten van scholen van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede in verband met decentralisatie van de rechtspositieregeling bij die scholen, behoudens een aantal op centraal niveau vast te stellen onderwerpen (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19941995/0000002057/1/pdf/SGD_19941995_0001966.pdf
Vergaderjaar 1994-1995
Wijzigingsdatum 05-05-2021