Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000025487".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 5
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 10-03-1992
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22543
Eindpagina 5
Identifier 0000025487
Omschrijving ADVIES RAAD VAN STATE, NADER RAPPORT
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22543 ondernummer B
Ondernummer B
Ondertekening De Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Ondertekening De Vice-President van de Raad van State
Ondertekening J.M.M. Ritzen
Ondertekening W. Scholten
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Regelen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden afgesloten (Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000025487/1/pdf/SGD_19911992_0006871.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020