Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000025330".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 3
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 07-02-1992
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22509
Eindpagina 3
Identifier 0000025330
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22509 ondernummer 1
Omschrijving KONINKLIJKE BOODSCHAP
Ondernummer 1
Ondertekening Beatrix
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Uitvoering van enkele conflictenrechtelijke bepalingen van de richtlijn 90/619/EEG van Raad van de Europese Gemeenschappen van 8 november 1990, PbEG L 330 en coördinatie van conflictenrechtelijke bepalingen van het op 19 juni 1980 te Rome tot stand gekomen verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Trb. 1980, nr. 156, met die van de richtlijn
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000025330/1/pdf/SGD_19911992_0006718.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020