Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000024439".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 3
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22368
Eindpagina 3
Identifier 0000024439
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22368 ondernummer 2
Omschrijving VOORSTEL VAN WET
Ondernummer 2
Ondertekening De Minister van Financiën
Ondertekening De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Financiën
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet van 22 december 1983, houdende regels inzake de financiële gevolgen voor provincies en gemeenten van rijksbeleid en inzake de uitkeringen uit 's Rijks kas aan provincies en gemeenten
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000024439/1/pdf/SGD_19911992_0005849.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020