Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000023188".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 5
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 12-11-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22300 XI
Eindpagina 5
Identifier 0000023188
Omschrijving BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22300 XI ondernummer 42
Ondernummer 42
Ondertekening De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ondertekening J.G.M. Alders
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) voor het jaar 1992
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000023188/1/pdf/SGD_19911992_0004615.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020