Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000022462".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 22-05-1992
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22226
Identifier 0000022462
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22226 ondernummer 14
Omschrijving NOTA VAN VERBETERING
Ondernummer 14
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Intrekking van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, invoering van de Algemene nabestaandenwet, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet Anw)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000022462/1/pdf/SGD_19911992_0003903.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020