Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000022316".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 10
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 23-10-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22164
Eindpagina 10
Identifier 0000022316
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22164 ondernummer 4
Omschrijving VOORLOPIG VERSLAG
Ondernummer 4
Ondertekening De Gier
Ondertekening De griffier van de Commissie
Ondertekening De voorzitter van de Commissie
Ondertekening Koning
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (beroep op de rechter bij niet tijdige afdoening van een bezwaarschrift en versnelde behandeling van beroep in spoedeisende gevallen)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000022316/1/pdf/SGD_19911992_0003758.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020