Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000020276".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 4
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 06-11-1991
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 14167
Eindpagina 4
Identifier 0000020276
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 14167 ondernummer 11
Omschrijving NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG
Ondernummer 11
Ondertekening A. Kosto
Ondertekening De Staatssecretaris van Justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, strekkende tot invoering ten behoeve van minderjarige moeders van de mogelijkheid tot meerderjarigverklaring en ten behoeve van ouders van de mogelijkheid tot het doen van afstand van ouderrechten
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000020276/1/pdf/SGD_19911992_0001811.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020