Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000034306".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 103
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22228
Eindpagina 103
Identifier 0000034306
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 22228 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ondertekening E. ter Veld
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19901991/0000034306/1/pdf/SGD_19901991_0007938.pdf
Vergaderjaar 1990-1991
Wijzigingsdatum 02-06-2020